(klik pada imej untuk pembesaran)
Perlembagaan merupakan suatu kumpulan peraturan atau undang-undang sama ada bertulis atau tidak bertulis, yang menentukan organisasi kerajaan, pembahagian kuasa antara pelbagai badan kerajaan dan prinsip – prinsip umum bagaimana kuasa-kuasa tersebut dilaksanakan.

Dibahagikan kepada 2 :-
1. Perlembagaan Bertulis (Didokumenkan)
2. Perlembagaan Tidak Bertulis

KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN
  • Bagi menjamin kestabilan politik serta sistem pemerintahan negara yang cekap lagi adil.

  • Bagi mewujudkan suatu rangka politik, ekonomi dan sosial yang dapat memudahkan perpaduan nasional dan pembangunan negara.

  • Bagi melindungi kepentingan semua kumpulan etnik.

Perlembagaan malaysia secara umum merupakan undang-undang tertinggi di negara kita.
Parlimen, badan eksekutif, dan juga badan kehakiman mendapat kuasa daripada perlembagaan.
Perlembagaan Malaysia mengandungi 15 Bahagian, 183 perkara, dan 13 Jadual

0 ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts with Thumbnails
Copyright 2010 PENGAJIAN MALAYSIA
Lunax Free Premium Blogger™ template by Introblogger